Termín konání:

6. – 7. 6. 2019


Místo konání:


Jednací jazyk:

 • český
 • slovenský
 • anglický

Garant setkání:

 • prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
  přednosta III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické, LF UP a FN Olomouc

Koordinátoři:

 • prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
  III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, LF UP a FN Olomouc
 • doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.
  III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, LF UP a FN Olomouc
 • doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
  I. interní klinika – kardiologická, LF UP a FN Olomouc
 • MUDr. Jiří Orság
  III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, LF UP a FN Olomouc

Vědecký výbor konference:

 • prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
  předsedkyně Slovenskej internistickej spoločnosti
 • prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
  předseda České internistické společnosti
 • prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
  přednosta I. internej kliniky, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
 • prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
  přednosta II. interní kliniky FN Královské Vinohrady
 • prof. MUDr. Petr Galajda, CSc.
  I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
 • doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
  přednosta interní kliniky, FN a LF Ostrava
 • prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
  III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, LF UP a FN Olomouc

Tématické okruhy:

 • Vnitřní lékařství včetně dílčích a navazujících oborů

Podmínky:

 • Mladí lékaři do věku 35 let včetně
 • Studenti lékařských fakult, zapojení do vědeckovýzkumné práce (SVOČ) v oboru vnitřního lékařství (samostatná sekce)

Nejlepší sdělení budou odměněna cenami:

(Ceny předsedů ČIS a SIS jsou spojeny s delegací na Letní školu mladých internistů EFIM, podmínkou je ale členství v ČIS nebo SIS)


Délka přednášky:

 • 10 minut + 5 minut diskuse (vymezený čas je nepřekročitelný)

Kritéria pro hodnocení přednášky:

 • originálnost a aktuálnost tématu
 • úroveň přednesu a dokumentace
 • dodržení časového limitu a pohotovost v diskuzi

Technické zabezpečení:

 • počítač + dataprojektor
 • zajištění zpětného projektoru či zapojení vlastního notebooku není možné

Odborný program:

 • Bude rozčleněn do odborných sekcí odpovídajících zaměření přihlášených sdělení, registrovaným účastníkům bude zaslán e-mailem předem.
 • Všechna přihlášená sdělení budou přijata k přednáškové prezentaci.

Účastnický poplatek:

 • 500,- Kč bude vybírán při registraci.
 • Zahrnuje účast na vědeckém jednání a konferenční materiály.
 • Studenti LF (SVOČ) jsou od účastnického poplatku osvobozeni.

Registrace účastníků:

 • Vestibulum Teoretických ústavů LF UP, Hněvotínská 3 (areál FN) – MAPA
  6. 6. 2019  (7,00 – 16,00)
   7. 6. 2019  (7,30 – 10,30)
 • Evidence členství v ČIS a SIS
 • Předání Dokladu o účasti
 • Předání Souhrnu abstrakt (Vnitřní lékařství)

Ubytování:

 • Je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích na vysokoškolských kolejích, v hotelu Flora.
 • Ubytovaní si uhradí každý účastník samostatně v recepci příslušného hotelu, ubytovaní na kolejích – úhrada u registrace.
 • Ceny ubytovaní jsou uvedeny v přihlášce.
 • Prosím, vezměte na vědomí, že v případě neobsazení Vámi objednaného ubytování Vám bude naúčtován storno poplatek ve výši 100%.
 • Po terminu 1. 4. 2019 již nebude možné případným zájemcům ubytovaní zaručit.

Společné setkání účastníků:


Důležité termíny:

 • Termín pro zaslání příspěvku do 31. 3. 2019
 • Termín pro zaslání přihlášky do 31. 3. 2019
 • Termín pro zaslání žádosti o ubytování do 31. 3. 2019