prof. MUDr. I. Lazúrové, CSc.
předsedy Slovenskej internistickej spoločnosti


prof. MUDr. R. Češky, CSc., FACP, FEFIM
předsedy České internistické společnosti JEP


prof. MUDr. M. Koláře, Ph.D.
děkana LF UP Olomouc


doc. MUDr. R. Havlíka, Ph.D.
ředitele FN Olomouc