UKONČENO - již nelze odeslat abstrakt.

Vzor
PRIMÁRNÍ NE-HODKINOVY LYMFOMY CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
1Krč I., 2Urbánek K., 1Galuszková D., 2Juryšák O., 3Mačák J.
1II. Interní klinika, 2Neurologická klinika, 3Ústav patologické anatomie LF UP Olomouc, ČR

Primární ne-Hodkinův lymfom centrální nervové soustavy představuje ….

 

NAHRÁT