PROGRAM KONFERENCE

Kliknutím otevřete program v PDF

 

 ČTVRTEK 1. 6. 2017
8:30 ZAHÁJENÍ – Velká posluchárna
Malá levá KARDIOLOGIE I Malá pravá DIABETOLOGIE A METABOLISMUS
9:00 – 9:15 Ovplyvňuje liečba inhibítorom protónovej pumpy koncentrácie dabigatranu u pacientov s fibriláciou predsiení? 9:00 – 9:15 Autofluorescence oční čočky a kůže nemá souvislost s oxidačním stresem u pacientů s diabetem 1. a 2. typu
Bolek T. (1), Samoš M. (1), Škorňová I. (2), Stančiaková L. (2), Ivanková J. (2), Kovář F. (1), Galajda P. (1), Staško J. (2), Kubisz P. (2), Mokáň M. (1) Škrha J. jr., Šoupal J., Prázný M., Škrha J.
(1) I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Univerzita Komenského v Bratislave; (2) Národné centrum hemostázy a trombózy SR, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Univerzita Komenského v Bratislave III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
9:15 – 9:30 Lze použít hladinu osteoprotegerinu jako marker výskytu Ischemické chroby srdeční (ICHS)? 9:15 – 9:30 Porovnání třech rozdílných metod izolace autologních prekurzorových buněk při léčbě kritické končetinové ischemie u diabetiků
Sovová M, Sovová E, Konečný M, Procházka V, Vrzalová D, Zarivnijová L Pyšná A. (1), Bém R. (1), Jirkovská A. (1), Němcová A. (1), Fejfarová V. (1), Wosková V. (1), Navrátil K. (2), Skibová J. (3), Dubský M. (1)
II. Interni klinika gastroenterologická a hepatologická FN a LF UP Olomouc; Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN a LF UP Olomouc (1) Klinika diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, (2) Klinika transplantační chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, (3) Oddělení statistiky, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
9:30 – 9:45 Mechanické srdeční podpory v léčbě pokročilého srdečního selhání 9:30 – 9:45 Využití diagnostických kriterií k predikci průběhu gestačního diabetu a jeho komplikací
Aiglová R., Lazárová M., Pavlů L., Táborský M. Krystyník O., Goldmannová D., Karásek D.
I. interní klinika-kardiologická, FN a LF UP Olomouc III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci
9:45 – 10:00 Natriuretické peptidy spolu se Zwolle score lépe stratifikují pacienty se STEMI vhodné k časnému propuštění – výsledky studie 9:45 – 10:00 Hyponatrémia u pacientov s akútnym dekompenzovaným srdcovým zlyhaním – jednoduchý problém?
Ganovská E. (1) , Arrigo M. (2), Mebazaa A. (2), Špinar J. (1), Pařenica J. (1) Vnučák M., Horná S., Michalová R. ml., Belicová M., Mokáň M. st.
1 Interní kardiologická klinika FN Brno, ČR; 2 INSERM UMR-S 942, Paris, France I. Interná klinika, Univerzitná nemocnica a JLF UK v Martine
10:00 – 10:15 Endotelová dysfunkce u pacientů s nově zjištěnou a rezistentní hypertenzí 10:00 – 10:15 Tuhost cévní stěny u diabetiků 2. typu s ohledem na parametry metabolického syndromu
Novák J. (1,2), Kružliak P. (3), Blaha M. (1), Špác J. (1), Řiháček I. (1), Tomandl J. (4), Souček M. (1,5) Gajdová J., Karásek D., Zadražil J.
(1) II. interní klinika, Fakultní Nemocnice u Svaté Anny v Brně a Lékařská Fakulta Masarykovy univerzity, Brno (2) Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno (3) Laboratoř strukturální biologie a proteomiky, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno (4) Biochemický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno (5) Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní Nemocnice u Svaté Anny v Brně, Brno III. Interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FNOL
10:15 – 10:30 Primárne nádory srdca – 5 ročná retrospektívna štúdia 10:15 – 10:30 Polymorfizmus dejodinázy typu II ako možný rizikový faktor vzniku diabetes mellitus typu 2
Nehaj F. (1)., Mokáň M. (1), Sokol J. (2), Mizera S. (3), Jankovičová (4) , Kovář F. (1), Mokáň M. (1), Kubašková M. (5) Sotak Š. (1), Lazúrová I. (1), Habalová V. (2), Felšöci M. (1)
(1) 1.Interná klinika Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, (2) Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, (3) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava, (4) Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Banská Bystrica, (5) Rádiologická Klinika Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. (1) I. interná klinika LF UPJŠ a UN LP v Košiciach, Slovenská republika, (2) Ústav lekárskej biológie LF UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
10:30 – 10:45 Kožní nežádoucí účinky amiodaronu – kazuistika 10:30 – 10:45 Plazmaferéza v sekundárnej prevencii akútnej pankreatitídy v gravidite u pacientky s familiárnou hyperchylomikronémiou
Vyskočilová M. (1), Souček M. (1,2,3) Michalová R. ml., Maňková A., Vnučák M., Daruľová S., Stančík M., Nehaj F., Mokáň M. ml., Makovický P., Galajda P., Mokáň M. st.
(1) II. interní klinika, FN u sv. Anny v Brně, (2) Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně, (3) Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, ČR I.interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin, Slovensko
 10:45 – 11:00 PŘESTÁVKA
Malá levá KARDIOLOGIE II Malá pravá ENDOKRINOLOGIE
11:00 – 11:15 Prínos laboratórnych parametrov v manažmente pľúcnej embólie 11:00 – 11:15 Súčasný pohľad na primárnu hyperparatyreózu.
Adamcová M., Šturdík I., Koller T., Petrovič T., Kovářová M., Payer J.  Štrbák M. (1), Púzserová A. (2), Kollerová J. (3), Payer J. (3)
V. interná klinika LF UK a UN Bratislava (1) Interné oddelenie, Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s.r.o., Bratislava (2) Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava (3) V.interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava
11:15 – 11:30 Vliv červencové povodně roku 1997 na výskyt srdeční smrti 11:15 – 11:30 Analýza feochromocytómov na Slovensku
Obrová J. (1), Sovová E. (1), Ivanová K. (2), Loyka S. (3), Táborský M. (1) Felšőci M. (1), Lazúrová I. (1), Wagnerová H. (1), Tokarčíková A. (2), Švajdler M. (3), Pávai D. (4), Vaňuga P. (4), Kollerová J. (5), Payer J. (5), Trejbalová Ľ. (6), Mojtová E. (7), Malina J. (8), Podoba J. (6)
(1) I. interní klinika – kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc, ČR, (2) Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, LF UP, Olomouc, ČR, (3) Ústav soudního lékařství a medicínského práva, Fakultní nemocnice Olomouc, ČR (1)I. IK UN LP a LF UPJŠ v Košiciach, (2) IV. IK UN LP a LF UPJŠ v Košiciach, (3)Ústav patológie UN LP a LF UPJŠ v Košiciach, (4)NEDÚ, n.o. Lubochňa (5)V.IK LF UK a UNB – Nemocnice Ružinov v Bratislave, (6)Klinika endokrinológie LF SZU a OÚSA v Bratislave, (7)Endokrinologická ambulancia II, OÚSA v Bratislave, (8)Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA v Bratislave
11:30 – 11:45 Stanovenie anti-Xa aktivity u pacientov s fibriláciou predsiení liečených priamymi orálnymi inhibítormi faktora Xa: prvé skúsenosti 11:30 – 11:45 Neobvyklé príčiny hyperreninového hyperaldosteronizmu – dôverovať ale preverovať. Kazuistika.
Samoš M. (1), Bolek T. (1), Škorňová I. (2), Stančiaková L. (2), Kovář F. (1), Ivanková J. (2), Galajda P.(1), Staško J. (2), Kubisz P. (2), Mokáň M. (1) Kalivodová M., Kollerová J., Payer J.
(1) I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Univerzita Komenského v Bratislave; (2) Národné centrum hemostázy a trombózy SR, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Univerzitná nemocnica Martin, Univerzita Komenského v Bratislave
V. interná klinika LFUK a UN Bratislava
11:45 – 12:00 Úloha vaspínu v predikcii výsledku koronarografickeho vyšetrenia u pacientov so stabilnou koronárnou chorobou srdca. 11:45 – 12:00 Paratyreoidálny karcinóm
Stančík M., Ságová I., Kantorová E., Mokáň M. Ságová I. (1), Stančík M. (1), Kentoš P. (2), Pavai D. (2), Kantárová D. (1), Vaňuga A. (2,3), Vaňuga P. (2)²
I. Interná Klinika JLF UK (1) I.Interná klinika JLF UK a UNM Martin (2) Národný endokrinologický a diabetologický ústav Ľubochňa (3) Alpha medical s.r.o.
12:00 – 12:15 Bolesti na hrudi u mladé, kojící, ženy 12:00 – 12:15 Pozdní následky úrazu hlavy z pohledu endokrinologa
Jelínek L. (1), Jelínek Z. (2), Táborský M. (1) Schovánek J., Cibičková L., Karásek D., Fryšák Z.
(1) I. Interní klinika – kardiologická FNOL, (2) Nemocnice Hranice a.s. III. Interní klinika – Nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika
12:15 – 12:30 Bolest na hrudi a dušnost u pacientky s normálním nálezem při selektivní koronarografii
Vícha M., Brídlová P., Táborský M.
I. Interní klinika, kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc, ČR
 12:30 – 13:30 OBĚD
Malá levá HEMATOLOGIE A REVMATOLOGIE Malá pravá NEFROLOGIE
13:30 – 13:45 Tepenná tuhost u pacientů se systémovou sklerodermií 13:30 – 13:45 Dehydratácia ako najčastejšia príčina akútneho renálneho poškodenia u starších pacientov
Schubertová M.(1), Smržová A.(1), Horák P.(1), Heřmanová Z.(2), Mrázek F.(2), Zadražil J.(1), Skácelová M.(1) Sotak Š.
(1) III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická, Fakultní nemocnice Olomouc (2) Klinika imunologie, Univerzita Palackého, Olomouc I. interná klinika UN LP a LF UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika
13:45 – 14:00 Hodnocení ukazatelů signálních drah myelomové kostní nemoci 13:45 – 14:00 Analýza pulzní vlny u pacientů s terminálním selháním ledvin se zaměřením na rizikový faktor – diabetes mellitus II. typu
Krhovská P.(1), Flodr P., Zapletalová J., Pika T.(1), Bačovský J.(1), Minařík J. (1) Goldmannová D., Gajdová J., Karásek D., Zadražil J.
Hemato-onkologická klinika Fakultní Nemocnice Olomouc Ústav klinické a molekulární patologie Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého III. Interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc
14:00 – 14:15 Acute life threatening manifestations of Systemic Lupus Erythematosus (SLE) A case report. 14:00 – 14:15 Vliv „High cut-off“ hemodialýzy na reparaci renálního selhání při mnohočetném myelomu – zkušenosti 1 centra
Kazi A., Skácelová M., Vymětal J., Horák P.  Orság J. (1), Kosatíková Z. (1), Hrubý M. (1), Pika T. (2) , Minařík J. (2), Bačovský J. (2), Krhovská P. (2), Lochman P. (3), Krejčí K. (1), Žamboch K. (1), Schubertová M. (1), Ščudla V. (1) , Papajík T. (2), Zadražil J. (1) 
IIIrd Department of Internal Medicine, Faculty Hospital of Olomouc and Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, Olomouc, The Czech Republic. (1) III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; (2) Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; (3) Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky, Fakultní nemocnice Olomouc
14:15 – 14:30 Kazuistika: Nádor z blastických plazmocytoidních dendritických buněk 14:15 – 14:30 Nefrolog – Praktik nebo specialista?
Čerňan M.(1), Szotkowski T.(1), Rusiňáková Z.(1), Dušková M. (2), Tichý M.(2) Pšenička T.
(1)Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc, (2) Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Dialyzační středisko Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., Mělník, ČR
14:30 – 14:45 Nádorem indukovaná hypofosfatémie s osteomalácií – Kazuistika 14:30 – 14:45 IgA nefropatie v kazuistikách
Lokočová E. (1), Horák P. (1), Cibiček N. (2), Flodrová P. (3) Klementa V., Zadražil J.
(1) III. interní klinika-NRE FN a LF UP Olomouc, (2) Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc, (3) Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
14:45 – 15:00 Cirhóza pečene u pacienta s hereditárnou sférocytózou 14:45 – 15:00 Případ časně léčeného atypického hemolyticko-uremického syndromu
Lipták P. (1), Bánovčin P. (1), Michalová R. (1), Marcinek J. (2), Hyrdel R. (1) Zahrádka I. (1), Petr V. (1), Krátká K. (1), Grussmannová M. (1), Honsová E. (2), Rychlík I.(1)
(1) Interná klinika- Gastroenterologická UNM a JLF UK (2) Ústav Patologickej anatómie UNM a JLF UK (1) I. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (2) Oddělení patologie, Institut Klinické a Experimentální Medicíny
15:00 – 15:15 Podivný prípad so psom alebo Boreliózou indukovaná alternujúca remienková blokáda (kazuistika)
Migra M., Migrová S., Mokáň M.
I. Interná klinika, Univerzitná nemocnica a JLF UK v Martine
19:00  SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
 PÁTEK 2. 6. 2017
Malá levá KARDIOLOGIE A PNEUMOLOGIE Malá pravá GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE I
9:00 – 9:15 Účinnost fixní trojkombinace antihypertenziv v běžné klinické praxi 9:00 – 9:15 Rozdiel v expresii cytokínov v zapálenej a nezapálenej sliznici u pacientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva. 
Kamasová M., Václavík J., Kociánová E., Gaja P., Táborský M. Lešková Z, Krajčovičová A, Šturdík I, Koller T, Huorka M, Hlavatý T
I. Interní klinika – kardiologická, FN a LF UP Olomouc; Kardiologická ambulance Šumperk V. Interná klinika LF a UN v Bratislave
9:15 – 9:30 Nativní T1 relaxační čas spolehlivě predikuje kontraktilní rezervu levé komory u pacientů s aortální stenózou a zachovalou ejekční frakcí levé komory 9:15 – 9:30 Výskyt a následky infekcií u hospitalizovaných pacientov s dekompenzovanou chronickou chorobou pečene, zvanou cirhóza
Ondrúš T. (1,3), Mirica D. (1), Kotrč M. (2), Kočková R. (2), Van Camp G. (1), Mo Y. (1), Pravečková A. (2), Pěnička M. (1) Bystrianska N., Adamcová-Selčanová S., Vnenčáková J., Janceková D., Badinková J., Molčan P., Šváč J., Skladaný L.
(1) Cardiovascular Center, OLV Clinic, Aalst, Belgie (2) Kardiologické oddělení, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Praha, Česká republika (3) Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno, Česká republika II Interná klinika SZU, FNsP F.D.R Banská Bystrica, 97517
9:30 – 9:45 Příčiny úmrtí pacientů se spánkovou apnoe léčených přetlakovou ventilací 9:30 – 9:45 Výskyt chronickej hepatitídy B na východnom Slovensku
Genzor S., Kolek V., Hobzová M.  Janičko M., Dražilová S., Pastvová L., Valková I., Cáriková K., Fedačko J., Pella D., Mareková M., Madarasová Gecková A., Jarčuška P. a spolupracovníci štúdie HepaMeta.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 1. Interná klinika
9:45 – 10:00 Mezoteliom pleury na Olomoucku 9:45 – 10:00 Prognóza pacientov s cirhózou pečene po implantácii transjugulárneho intrahepatálneho portosystémového shuntu
Fischer O. (1), Kolek V. (1), Grygárková I. (1), Kultan J. (1) (1) Horná S., (1) Daruľová S., (2) Zeleňák K., (1) Mokáň M.
1 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF Univerzity Palackého a FN Olomouc, Olomouc (1) I. Interná klinika Univerzitnej nemocnice Martin (2) Rádiologická klinika Univerzitnej nemocnice Martin
10:00 – 10:15 Perikarditída ako príčina opakovanej hospitalizácie – kazuistika  10:00 – 10:15 Aplazie kostní dřeně – riziko léčby ulcerosní kolitidy
Daruľová S., Stančík M., Michalová R., Galajda P., Mokáň M. Jelínková A. (1), Zarivnijová L. (1), Sychra P. (1), Procházková J. (2)
I. Interná klinika JLF UK a UNM, Martin (1) 2. interní klinika FNOL, (2) Klinika hematoonkologie FNOL
 10:15 – 10:30 PŘESTÁVKA
Malá levá VARIA Malá pravá GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE II
10:30 – 10:45 Antibiotická liečba pri vybraných ochoreniach na II. Internej klinike SZU FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici 10:30 – 10:45 Využití BISAP skóre pro predikci průběhu středně těžké a těžké akutní pankreatitidy v praxi
Hrubá E., Šváč J. Horňáková L., Kroupa R., Bulíková B., Šenkyřík M.
II. Interná klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici Interní gastroenterologická klinika FN Brno
10:45 – 11:00 Regionálne rozdiely mikrocirkulácie a vazomotoriky u starších pacientov 10:45 – 11:00 Trabekulárne kostné skóre u pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi
Hučková N. (1,2), Szamošová M. (1), Hlavatá T. (1), Števove M. (1), Gavorník P. (2), Gašpar L. (3) Krajčovičová A, Kužma M., Killinger Z., Lešková Z., Šturdík I., Hlavatý T., Payer J.
(1) III. interná klinika LFUK a UN Bratislava, (2) Angiologická sekcia Slovenskej lekárskej komory, Bratislava, (3) I. interná klinika LFUK a UN Bratislava V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov, Slovenská Republika
11:00 – 11:15 Nádorová pentaplicita 11:00 – 11:15 Prevalencia a rizikové faktory cholelitiázy u pacientov s Crohnovou chorobou (pilotná štúdia)
Smičková P. (1), Kolek V. (1), Škarda J.(2)  Šturdík I., Krajčovičová A., Lešková Z., Decká R., Černotová V., Koller T., Huorka M., Hlavatý T
(1) Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc (2) Ústav klinické a molekulární patologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc V. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Slovensko
11:15 – 11:30 Ascites u 28-ročnej ženy 11:15 – 11:30 Endoskopická dekompresia čreva- život zachraňujúci zákrok (kazuistika)
Zborovjanová V., Aiglová K., Procházka V., Konečný M. Hlavatá T., Juríček R., Fedelešová M., Števove M., Szántová M.
II.Interní klinika, Fakultní Nemocnice Olomouc III. interná klinika LFUK a UNB Bratislava, Limbová 5, 833 05, Bratislava
11:30 – 11:45 Ostrovské interní kazuistiky
Dvořáčková A., Eliášová S., Pospíšil V.
Interní oddělení Nemocnice Ostrov, ČR
11:45 – 12:00 Febrility Neznámej Etiológie – Kazuistika
Džupina A., Rapoš M.
IV. Interná klinika, Univerzitná nemocnica Bratislava, Petržalka
 12:00 – 12:30 OBĚD
12:30 UKONČENÍ – Velká posluchárna