Garant setkání:

 • prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. / přednosta III. interní kliniky LF UP a FN Olomouc

Koordinátoři:

 • prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. / III. interní klinika LF UP a FN Olomouc
 • doc. MUDr. David Karásek, Ph.D. / III. interní klinika LF UP a FN Olomouc
 • MUDr. Jiří Orság, Ph.D. / III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

Vědecký výbor konference:

 • prof. MUDr. Richard Češka, CSc. / předseda České internistické společnosti
 • prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. / předsedkyně Slovenskej internistickej spoločnosti
 • prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. / místopředseda České internistické společnosti
 • prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. / přednosta I. internej kliniky, Jesseniova lekárska fakulta UK
 • prof. MUDr. Petr Galajda, CSc. / I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK
 • prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. / přednosta II. interní kliniky FN Královské Vinohrady
 • doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. / FN a LF Ostrava
 • prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. / III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

Technické zajištění:

 • Michal Slánský / III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, LF UP a FN Olomouc

Manažerka akce:


Ubytování: