ČASOVÝ PLÁN

1. června 2017 (čtvrtek) – Teoretické ústavy LF UP
Velká posluchárna
8:30 – 9:00 ZAHÁJENÍ
Malá levá posluchárna
9:00 – 10:45 KARDIOLOGIE I
10:45 – 11:00 Přestávka
11:00 – 12:30 KARDIOLOGIE II
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:15 HEMATOLOGIE A REVMATOLOGIE
Malá pravá posluchárna
9:00 – 10:45 DIABETOLOGIE A METABOLISMUS
10:30 – 11:00 Přestávka
11:00 – 12:15 ENDOKRINOLOGIE
12:15 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:00 NEFROLOGIE
1. června 2017 (čtvrtek) – Restaurace Podkova, Koželužská 31, Olomouc
19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
2. června 2017 (pátek) – Teoretické ústavy LF UP
Malá levá posluchárna
9:00 – 10:15 KARDIOLOGIE A PNEUMOLOGIE
10:15 – 10:30 Přestávka
10:30 – 11:45 VARIA
11:45 – 12:00 Oběd
Malá pravá posluchárna
9:00 – 10:15 GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE I
10:15 – 10:30 Přestávka
10:30 – 11:30 GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE II
11:30 – 12:00 Oběd
Velká posluchárna
12:00 – 12:30 UKONČENÍ