Ocenění 36. dny mladých internistů

Cena předsedy České internistické společnosti
Autofluorescence oční čočky a kůže nemá souvislost s oxidačním stresem u pacientů s diabetem 1. a 2. typu
Škrha J jr, Šoupal J, Prázný M, Škrha J
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
1. cena Slovenskej internistickej spoločnosti
Analýza feochromocytómov na Slovensku
Felšőci M1, Lazúrová I1, Wagnerová H1, Tokarčíková A2, Švajdler M3, Pávai D4, Vaňuga P4, Kollerová J5, Payer J5, Trejbalová Ľ6, Mojtová E7, Malina J8, Podoba J6
1 I. interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice; 2 IV. interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice; 3 Ústav patológie LF UPJŠ a UNLP, Košice; 4 Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o., Lubochňa; 5 V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnice Ružinov, Bratislava; 6 Klinika endokrinológie LF SZU a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava; 7 Endokrinologická ambulancia II, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava; 8 Klinika onkologickej chirurgie LF UK a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Cena děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého
Využití diagnostických kritérií k predikci průběhu gestačního diabetu a jeho komplikací
Krystyník O, Goldmannová D, Karásek D
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
2. cena Slovenskej internistickej spoločnosti
Trabekulárne kostné skóre u pacientov s nešpecifickými črevnými zápalmi
Krajčovičová A, Kužma M, Killinger Z, Lešková Z, Šturdík I, Hlavatý T, Payer J.
V. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Cena přednosty III. interní kliniky LF UP a FN Olomouc
Nativní T1 relaxační čas spolehlivě predikuje kontraktilní rezervu levé komory u pacientů s aortální stenózou a zachovalou ejekční frakcí levé komory
Ondrúš T1,3, Mirica D1, Kotrč M2, Kočková R2, Van Camp G1, Mo Y1, Pravečková A2, Pěnička M1
1 Cardiovascular Center, OLV Clinic, Aalst, Belgie; 2 Kardiologické oddělení IKEM, Praha; 3 Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice
Cena prednosty 1. internej kliniky UNM
Plazmaferéza v sekundárnej prevencii akútnej pankreatitídy v gravidite u pacientky s familiárnou hyperchylomikronémiou: kazuistika
Michalová R jr, Maňková A, Vnučák M, Daruľová S, Stančík M, Nehaj F, Mokáň M jr, Makovický P, Galajda P, Mokáň M
I. interná klinika JLF UK a UNM, Martin
Cena ČIS za nejlepší kazuistické sdělení
Ascites u 28-ročnej ženy: kazuistika
Zborovjanová V, Aiglová K, Procházka V, Konečný M
II. interní klinika – gastroenterologická LF UP a FN Olomouc
Cena SIS za nejlepší kazuistické sdělení
Perikarditída ako príčina opakovanej hospitalizácie: kazuistika
Daruľová S, Stančík M, Michalová R, Galajda P, Mokáň M
I. interná klinika JLF UK a UNM, Martin