Délka přednášky:

  • 10 minut + 5 minut diskuse (vymezený čas je nepřekročitelný)

Kritéria pro hodnocení přednášky:

  • originálnost a aktuálnost tématu
  • úroveň přednesu a dokumentace
  • dodržení časového limitu a pohotovost v diskuzi

Technické zabezpečení:

  • počítač + dataprojektor
  • zajištění zpětného projektoru či zapojení vlastního notebooku není možné

Odborný program:

  • Bude rozčleněn do odborných sekcí odpovídajících zaměření přihlášených sdělení, registrovaným účastníkům bude zaslán e-mailem předem.
  • Všechna přihlášená sdělení budou přijata k přednáškové prezentaci.