Vážení přátelé, v letošním roce se uskuteční jubilejní 40. setkání mladých internistů v Olomouci ve dnech 1. – 2. 6. 2023 pořádané Českou internistickou společností. Tato akce má již dlouhou česko-slovenskou tradici a koná se střídavě v Olomouci a v Martině. Akce je primárně určena mladým lékařům do 35 let, kteří se věnují všem oborům vnitřního lékařství a prezentují vlastní výzkum, zajímavé kazuistiky či přehledová sdělení. Přivítáme však i nepřednášející účastníky bez věkového limitu. V závěru konference jsou nejlepší přednášky v jednotlivých kategoriích oceněny.

Těšíme se na setkání s Vámi, prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., odborný garant konference

POŘADATEL
Česká internistická společnost ČLS JEP

GARANT SETKÁNÍ
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. / přednosta III. interní kliniky FN Olomouc a LF UP Olomouc

VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE:

Předseda:
prof. MUDr. David Karásek, Ph.D. / zástupce přednosty pro léčebnou péči III. interní kliniky LF UP a FN Olomouc

Členové:
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. / děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
prof. MUDr. Richard Češka, CSc. / předseda České internistické společnosti
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. / předsedkyně Slovenskej internistickej spoločnosti
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. / přednosta I. internej kliniky, Jesseniova lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Petr Galajda, CSc. / I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
MUDr. Jiří Orság, Ph.D. / III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

Koordinátoři:
Michal Slánský / III. interní klinika LF UP a FN Olomouc
Bc. Marcela Janů / III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

 

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

 

 

PARTNER

 

PROGRAM

SBORNÍK ABSTRAKT