Termín konání:

6. – 7. 6. 2019


Místo konání:


Jednací jazyk:

 • český
 • slovenský
 • anglický

Garant setkání:

 • prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
  přednosta III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické, LF UP a FN Olomouc

Koordinátoři:

 • prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. / III. interní klinika LF UP a FN Olomouc
 • doc. MUDr. David Karásek, Ph.D. / III. interní klinika LF UP a FN Olomouc
 • MUDr. Jiří Orság, Ph.D. / III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

Vědecký výbor konference:

 • prof. MUDr. Richard Češka, CSc. / předseda České internistické společnosti
 • prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. / předsedkyně Slovenskej internistickej spoločnosti
 • prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. / místopředseda České internistické společnosti
 • prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. / přednosta I. internej kliniky, Jesseniova lekárska fakulta UK
 • prof. MUDr. Petr Galajda, CSc. / I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK
 • prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. / přednosta II. interní kliniky FN Královské Vinohrady
 • doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. / FN a LF Ostrava
 • prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. / III. interní klinika LF UP a FN Olomouc

Tématické okruhy:

 • Vnitřní lékařství včetně dílčích a navazujících oborů

Podmínky:

 • Mladí lékaři do věku 35 let včetně
 • Studenti lékařských fakult, zapojení do vědeckovýzkumné práce (SVOČ) v oboru vnitřního lékařství

Nejlepší sdělení budou odměněna cenami:

(Ceny předsedů ČIS a SIS jsou spojeny s delegací na Letní školu mladých internistů EFIM, podmínkou je ale členství v ČIS nebo SIS)


Délka přednášky:

 • 10 minut + 5 minut diskuse (vymezený čas je nepřekročitelný)

Kritéria pro hodnocení přednášky:

 • originálnost a aktuálnost tématu
 • úroveň přednesu a dokumentace
 • dodržení časového limitu a pohotovost v diskuzi

Technické zabezpečení:

 • dataprojektor

Důležité termíny:

 • Termín pro zaslání příspěvku do 30. 4. 2019
 • Termín pro zaslání přihlášky do 30. 4. 2019
 • Termín pro zaslání žádosti o ubytování do 30. 4. 2019

Ubytování:

 • Je zajištěno na vysokoškolských kolejích, v hotelu Flora.
 • Prosím, vezměte na vědomí, že v případě neobsazení Vámi objednaného ubytování Vám bude naúčtován storno poplatek ve výši 100%.
 • Po terminu 1. 5. 2019 již nebude možné případným zájemcům ubytovaní zaručit.

Generální partner:

Hlavní partneři