ČASOVÝ PLÁN
1. června 2023 (ČTVRTEK)
07:30 – 15:00 REGISTRACE
08:30 ZAHÁJENÍ (Velká posluchárna)
SEKCE 1 (Velká posluchárna) SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ)
09:00 – 10:15      NEFROLOGIE (1) 09:00 – 10:15      DIABETOLOGIE, ENDOKRINOLOGIE A PORUCHY METABOLISMU (1)
10:15 – 10:45      přestávka (30.min.) 10:15 – 10:45      přestávka (30.min.)
10:45 – 11:45      NEFROLOGIE (2) 10:45 – 11:45      PNEUMOLOGIE
11:45 – 12:45      oběd (60.min.) 11:45 – 12:45      oběd (60.min.)
12:45 – 14:00      HEMATOLOGIE A PORUCHY KOAGULACE (1) 12:45 – 14:00      KARDIOLOGIE (1)
14:00 – 14:15      přestávka (15.min.) 14:00 – 14:15      přestávka (15.min.)
14:15 – 15:30      HEMATOLOGIE A PORUCHY KOAGULACE (2) 14:15 – 15:15      KARDIOLOGIE (2)
19:00 DIZKUZNÍ FÓRUM ÚČASTNÍKŮ
2. června 2023 (PÁTEK)
08:30 – 15:00 REGISTRACE
SEKCE 1 (Malá posluchárna PRAVÁ) SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ)
08:30 – 10:15      DIABETOLOGIE, ENDOKRINOLOGIE A PORUCHY METABOLISMU (2) 08:30 – 10:15      REVMATOLOGIE
10:15 – 10:30      přestávka (15.min.) 10:15 – 10:30      přestávka (15.min.)
10:30 – 12:00      GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 10:30 – 12:00      VARIA
UKONČENÍ A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ (Velká posluchárna)

PROGRAM

1. června 2023 (ČTVRTEK)
08:30                   ZAHÁJENÍ (Velká posluchárna) (30.min.)
09:00 – 10:15      NEFROLOGIE (1) – SEKCE 1 (Velká posluchárna) předsednictvo: Dedinská I., Krejčí K., Jackuliak P.
09:00-09:15
1. Je NGAL vhodným prediktorem rozvoje AKI u kriticky nemocných septických pacientů?
Klementa V. (1), Petejová N. (2), Horák P. (1), Zadražil J. (1), Prošková J. (3), Langová K. (4)
(1) III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc, (2) Interní a kardiologická klinika LF a FN Ostrava,
(3) Oddělení klinické biochemie FN Olomouc, (4) Ústav lékařské biofyziky LF UP Olomouc
09:15-09:30
2. BK virová infekce po transplantaci ledviny – kazuistika
Kurašová E. (1), Krejčí K. (1), Hraboš D. (2), Tichý T. (2)
(1) Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, (2) Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav klinické a molekulární patologie
09:30-09:45
3. Závažná hyperkalcémia s renálnym poškodením ako vedúci príznak sarkoidózy u mladého pacienta
Bašista K., Žigrai M., Vyskočil M., Komorníková A., Faktorová X.
Interná klinika SZU, Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava
09:45-10:00
4. Nevídaná rhabdomyolýza – kazuistika
Liachovická K., Sztuchlíková V., Lysková L., Orság J., Kosatíková Z., Hrubý M., Vymětal J., Krejčí K.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Fakultní nemocnice Olomouc
10:00-10:15
5. Liečba anémie roxadustatom – prvé klinické skúsenosti
Beliančinová M. (1)(2), Kleinová P. (1)(2), Vnučák M. (1)(2), Graňák K. (1)(2), Mokáň M. (1)(2), Dedinská I. (1)(2)
(1) Transplantačné centrum, Kollárova 2, 036 01 Univerzitná nemocnica Martin (2) I.Interná klinika, Univerzitná nemocnica Martin a Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Kollárova 2, 036 01 Martin
10:15 – 10:45      PŘESTÁVKA (30.min.)
10:45 – 11:45      NEFROLOGIE (2) – SEKCE 1 (Velká posluchárna) předsednictvo: Krejčí K., Dedinská I., Makovický P.
10:45-11:00
6. Finerenon – oddálení progrese chronického onemocnění ledvin u pacientů s diabetes mellitus 2. typu
Kurašová E. (1), Orság J. (1)
(1) Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická
11:00-11:15
7. Infekcia močového traktu v kontexte miniinvazívnych výkonoch po transplantácii obličky
Kleinová P., Beliančinová M., Vnučák M., Graňák K., Mokáň M., Dedinská I.
Transplantačné centrum Univerzitná nemocnica Martin
11:15-11:30
8. Metabolomics sporiaci in the diagnosis of acute kidney rejection
Vnučák M., Graňák K., Beliančinová M., Kleinová P., Baranovičová E., Dedinská I.
Transplatačné centrum Univerzitná nemocnica Martin, I. Interná klinika JLF UK a UNM
11:30-11:45
9. Úloha nefrológa v liečbe a prevencii urolitiázy
Vnučák M., Graňák K., Beliančinová M., Kleinová P., Dedinská I.
Transplantačné centrum UNM, I. interná klinika JLF UK a UNM
11:45 – 12:45      OBĚD (60.min.)
12:45 – 14:00      HEMATOLOGIE A PORUCHY KOAGULACE (1) – SEKCE 1 (Velká posluchárna) předsednictvo: Szotkowski T., Galajda P., Schovánek J.
12:45-13:00
10. Pocovidový plicní nález – překvapivé rozuzlení
Novotná J., Žurková M., Kultan J., Jakubec P., Tichý T., Skanderová D.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc
13:00-13:15
11. Partizánský boj hereditární hemoragické teleangiektazie (syndrom Rendu-Osler-Weber)
Bradáčová M., Faber E.
Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice a LF UP Olomouc
13:15-13:30
12. Venetoclax v terapii akutní myeloidní leukémie – zkušenosti jednoho centra
Čerňan M., Szotkowski T., Machová R., Papajík T.
Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
13:30-13:45
13. Heydeho syndróm liečený transkatétrovou náhradou aortálnej chlopne – kazuistika.
Focko B., Péč M.J., Michalová R., PhD., Jurica J., Valocká D., Samoš M., Bolek T., Sokol J., Škorňová I., Mokáň M.
2. Interná klinika, Jesseniova lekárstva fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin, Slovensko 2. Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárstva fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin, Slovensko
13:45-14:00
14. Autoimunitní hemolytická anemie – kazuistika
Cesnaková A.
Interní oddělení Nemocnice Agel Šternberk SMN
14:00 – 14:15 PŘESTÁVKA (15.min.)
14:15 – 15:30 HEMATOLOGIE A PORUCHY KOAGULACE (2) – SEKCE 1 (Velká posluchárna) předsednictvo: Galajda P., Szotkowski T., Schovánek J.
14:15-14:30
15. Úspešná liečba blastového zvratu chronickej myelocytovej leukémie kombináciou chemoterapie, dasatinibu a interferónu alfa
Vráblová L. (1), Kořalková P. (1), Divoký V. (1), Machová Poláková K. (2), Kriegová E. (1), Janská R., Grohmann J., Holzerová M., Papajík T., Faber E.
Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
(1) Ústav Biologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, (2) Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, (3) Ústav Imunologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
14:30-14:45
16. Burkittův lymfom spojený s imunodeficitem
Polakovič P.
Nemocnice AGEL Nový Jičín
14:45-15:00
17. Difúzny veľkobunkový B-lymfóm srdca – kazuistika
Kredátusová A., Lukášová M., Hanáčková V.
Hemato-onkologická klinika FNOL
15:00-15:15
18. Vlastné skúsenosti s použitím molnupiraviru u hemato-onkologických pacientov
Zalibera A., Čerňan M., Szotkowski T., Vaculová G., Papajík T.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Hemato-onkologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc, Oddělení klinické farmacie FN Olomouc
15:15-15:30
19. Monitorovanie priamych orálnych antikoagulancií u pacientov s venóznou tromboembolickou chorobou.
Brisudová K., Jurica J., Bolek T., Samoš M., Mokáň M.
I. Interná klinika UNM
19:00      SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
 
1. června 2023 (ČTVRTEK)
08:30                   ZAHÁJENÍ (Velká posluchárna) (30.min.)
09:00 – 10:15      DIABETOLOGIE, ENDOKRINOLOGIE A PORUCHY METABOLISMU (1) – SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ) předsednictvo: Češka R., Lazúrová I., Payer J.
09:00-09:15
20. Sledování hladin adipokinů u pacientů po tubulizaci žaludku
Dohnal R. (1), Schovánek J. (1), Cibičková Ľ. (1), Karásek D. (1), Kučerová V. (2), Růžičková M. (3)
(1) Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, (2) Fakultní nemocnice Olomouc, Oddělení klinické biochemie, (3) Fakultní nemocnice Olomouc, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická
09:15-09:30
21. Dlhodobé GLP1-RA ako „bailout“ liečba pacienta po bariatrickej operácii – kazuistika.
Lecký P., Bolek T., Jurica J., Péč M.J., Samoš M., Galajda P., Mokáň M.
1. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava
09:30-09:45
22. Evaluace kortikorezistence pacientů s aktivní, středně těžkou a těžkou endokrinní orbitopatií a dlouhodobé sledování efektu rituximabu jako léčby druhé linie
Pekařová K., Schovánek J.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, III. Interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN Olomouc
09:45-10:00
23. Amiodaronem indukovaná tyreotoxikóza
Lysková L., Schovánek J.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF a FN Olomouc
10:00-10:15
24. Účinnost skórovacích systémů v určování podtypů primárního hyperaldosteronismu
Kološová B. (1), Waldauf P. (2), Wichterle D. (3), Kvasnička J. (1), Zelinka T. (1), Petrák O. (1), Krátká Z. (1), Forejtová L. (4), Kaván J. (4), Widimský J. (1), Holaj R. (1)
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, III. Interní klinika – Endokrinologie a metabolismu
10:15 – 10:45      PŘESTÁVKA (30.min.)
10:45 – 11:45      PNEUMOLOGIE – SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ) předsednictvo: Jakubec P., Galajda P., Orság J.
10:45-11:00
25. Vliv interních komplikací na kvalitu života u pacienta s cystickou fibrózou po transplantaci srdce a plic – kazuistika
Olejová J. (1), Jakubec P. (1), Kufa J. (1), Žurková M. (1), Hajdová L. (1), Genzor S. (1), Lischke R. (2), Šimonek J. (2), Pozniak J. (2), Kolařík J. (2), Havlín J. (2), Fila L. (3), Valentová-Bartáková L. (3), Pirk J. (4), Hošková L. (4)
(1) Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc, (2) III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, (3) Pneumologická klinika 1. LF UK a FN Motol, (4) KARDIOCENTRUM, Institut klinické a experimentální medicíny
11:00-11:15
26. Komplikace po transplantaci srdce
Kiml J., Jakubec P., Genzor S., Kufa J., Žurková M.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc
11:15-11:30
27. Systémové glukokortikoidy v terapii reziduálního plicního postižení po COVID-19
Mizera J., Genzor S., Losse S., Jakubec P.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Olomouc
11:30-11:45
28. Dispenzarizace po plicní transplantaci – zkušenosti z našeho centra
Kufa J., Jakubec P., Genzor S., Žurková M.
Klinika plicních nemocí a TBC, FNOL
11:45 – 12:45      OBĚD (60.min.)
12:45 – 14:00      KARDIOLOGIE (1) – SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ) předsednictvo: Václavík J., Souček M., Samoš M.
12:45-13:00
29. Využitie priamych orálnych inhibítorov faktora Xa v liečbe intrakardiálnej trombózy
Moravčíková Z., Brisudová K., Bolek T., Samoš M., Mokáň M.
I. Interná klinika UNM, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
13:00-13:15
30. Plazmatické hladiny sekretoneurinu u pacientů s různou etiologií srdečního selhání: předběžná data
Dodulík J., Lazárová M., Václavík J., Stejskal D., Švagera Z., Chobolová N., Šulc P., Evin L., Plášek J.
Fakultní nemocnice Ostrava
13:15-13:30
31. Epidemiologická analýza rizikových faktorov, liečby, komplikácií a mortality u pacientov s infarktom myokardu s ST eleváciami na Slovensku – retrospektívna „single-center“ štúdia
Benko J. (1)(5)*, Péč M.J. (1)*, Jurica J. (1), Péčová M. (2)(3), Mokáň M. (1), Nehaj F. (4), Sokol J. (2), Bolek T. (1), Galajda P. (1), Samoš M. (1), Mokáň M. (1)
(1) I. interná klinika, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, (2) Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, (3) Onkologické centrum, Univerzitná nemocnica Martin, (4) Oddelenie arytmií a kardiostimulácie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, (5) Kardiologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra *Obaja autori prispeli rovnakou mierou.
13:30-13:45
32. Nezvyklý průběh závažného onemocnění srdce
Červenka A., Zeman K., Gistinger T.
Nemocnice Frýdek-Místek
13:45-14:00
33. Parametre deformácie ľavostranných oddielov srdca a koncentrácie markerov endotelovej dysfunkcie u pacientov s akútnou dekompenzáciou chronického srdcového zlyhávania
Jurica J. (1), Péč M.J. (1), Bolek T. (1), Škorňová I. (2), Staško J. (2); Galajda P. (1); Samoš M. (1)(3), Mokáň M. (1)
(1) 1. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika (2) Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika (3) Oddelenie akútnej a intervenčnej kardiológie, 2. Klinika kardiológie a angiológie lekárskej fakulty Slovenskej Zdravotníckej Univerzity, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH, a.s.) v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovensko
14:00 – 14:15      PŘESTÁVKA (15.min.)
14:15 – 15:15      KARDIOLOGIE (2) – SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ) předsednictvo: Souček M., Václavík J., Samoš M.
14:15-14:30
34. Arteriální hypertenze a reakce krevního tlaku na zátěž u sportovců
Jelínek L. (1), Moravcová K. (1), Ožana J. (1), Sovová M. (1), Václavík J. (2), Jiravský O. (3), Jiravská-Godula B. (4), Pešová P. (3), Puškašová K. (5), Sovová E. (1)
Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Fakultní Nemocnice Olomouc; Lékařská fakulta, Univerzita Palackého; 72. mechanizovaný prapor, Armáda České republiky Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Fakultní Nemocnice Olomouc; Lékařská fakulta, Univerzita Palackého Interní a kardiologická klinika, Fakultní Nemocnice Ostrava; Lékařská fakulta; Ostravská univerzita Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s., Třinec Sportovní ambulance s.r.o., Karvinná Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s., Ostrava
14:30-14:45
35. Úloha transezofageálnej echokardiografie v diferenciálnej diagnostike kryptogénnej cievnej mozgovej príhody – kazuistika
Péč M.J. (1), Bolek T. (1), Péčová M. (2)(3), Jurica J. (1), Laková L. (1), Benko J. (1)(5), Blaško P. (4), Galajda P. (1), Samoš M. (1)(6), Mokáň M. (1)
(1) I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, (2) Onkologické centrum, Univerzitná nemocnica Martin, Martin, (3) Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, (4) Kardiologická ambulancia, Bánovce n. Bebravou, (5) Kardiologická klinika, Fakultná nemocnica Nitra, Nitra, (6) Oddelenie akútnej kardiológie, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica
14:45-15:00
36. Faktory interferujúce s koncentráciami priamych orálnych antikoagulancií (DOAK) u pacientov s fibriláciou predsiení – naše skúsenosti
Bolek T. (1), Samoš M. (1), Galajda P. (1), Škorňová I. (2), Staško J. (2), Kubisz P. (2), Mokáň M. (1)
(1) I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martin, Univerzita Komenského v Bratislave, (2) Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martin, Univerzita Komenského v Bratislave
15:00-15:15
37. Trombus levé komory – kazuistika
Adámek R.
Interní oddělení VN Olomouc I. Interná klinika UNM
19:00      SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
 
2. června 2023 (PÁTEK)
08:30 – 10:15      DIABETOLOGIE, ENDOKRINOLOGIE A PORUCHY METABOLISMU (2) – SEKCE 1 (Malá posluchárna PRAVÁ) předsednictvo: Mokáň M., Kršek M., Karásek D.
08:30-08:45
38. ADIPONECTIN / LEPTIN RATIO AS AN INDEX TO DETERMINE METABOLIC RISK IN PATIENTS AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION
Graňák K. (1)(2), Vnučák M. (1)(2), Beliančinová M. (1)(2), Kleinová P. (1)(2), Pytliaková M. (3); Dedinská I. (1)(2)
(1) Transplant Centre, University Hospital Martin, (2) Department of Internal Medicine I, Jessenius Medical Faculty of Comenius University and University Hospital Martin, (3) Department of Gastrointestinal Internal Medicine, Jessenius Medical Faculty of Comenius University and University Hospital Martin
08:45-09:00
39. Steatóza pankreatu u bariatrických pacientů
Blaho M. (1)(2), Bužga M. (3)(4), Švagera Z. (4)(5)
(1) Oddělení gastroenterologie, Interní a kardiologická klinika FN Ostrava, (2) Katedra interních oborů LF Ostravské univerzity, (3) Ústav fyziologie a patofyziologie LF Ostravské univerzity, (4) Ústav laboratorní medicíny FN Ostrava, (5) Ústav laboratorní medicíny LF Ostravské univerzity
09:00-09:15
40. Souvisí endokrinní orbitopatie s onemocněním/vakcinací proti COVID-19?
Bolacká M., Schovánek J., Karhanová M.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc & Oční klinika LF UP a FN Olomouc
09:15-09:30
41. Od pôrodníka k endokrinológovi
Dzubová P., Klčovanská A., Bobályová A., Rajec J.
Klinika vnútorného lekárstva, Fakultná nemocnica Trnava
09:30-09:45
42. Od prosté dehydratace k vzácné diagnóze
Mačáková D., Krystyník O., Dohnal R., Cibičková Ľ., Karásek D
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
09:45-10:00
43. Glykační index hemoglobinu (HGI) jako ukazatel individuální glykace u pacientů s diabetem 1. typu na kontinuální a okamžité monitoraci glukózy
Martin P., Navrátilová V., Horová E., Škrha J.jr., Prázný M, Škrha J.
3.IK 1.LF UK a VFN
10:00-10:15
44. Porovnání efektu léčby autologními kmenovými buňkami a konservativní léčby u diabetiků s chronickou končetinu ohrožující ischémii – randomizovaná kontrolovaná studie
Sojáková D. (1)(2), Husáková J. (1)(2), Fejfarová V. (1), Wosková V. (1), Jarošíková R. (1), Dubský M. (1)(2)
(1) Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny Praha, (2) 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
10:15 – 10:30      PŘESTÁVKA (15.min.)
10:30 – 12:00      GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE – SEKCE 1 (Malá posluchárna PRAVÁ) předsednictvo: Falt P., Zadražil J., Makovický P.
10:30-10:45
45. Od gastroenteritidy k Zollinger- Ellison syndromu – kazuistika
Cveková S., Aiglová K., Zoundjekpon V.
II.Interní klinika gastroenterologická a geriatrická Fakultní nemocnice Olomouc
10:45-11:00
46. Frekvencia kmitania cílií u pacientov s laryngofaryngeálnym refluxom je nižšia ako u zdravých dobrovoľníkov.
Vážanová D., Ďuriček M., Čelková P., Kvaššayová J., Lipták P., Bánovčin P.
Interná klinika gastroenterologická UNM a JLF UK
11:00-11:15
47. Anorektální hemangiom jako vzácná příčina enteroragie
Pospíšilová B. (1), Frydrych J. (2), Krajina A. (3), Örhalmi J. (4), Mikoviny Kajzrlíková I. (1), Vítek P. (1)(5)
(1) Interní oddělení, Beskydské Gastrocentrum, Nemocnice ve Frýdku-Místku, (2) Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Jablonec nad Nisou, (3) Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, (4) Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice, (5) Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě
11:15-11:30
48. Syndróm miznúcich žlčovodov pri liekmi indukovanom poškodení pečene u pacienta po polytraume
Faktorová X. (1), Žigrai M. (1), Horniaková L. (2), Adamcová-Selčanová S. (3), Belica R. (1), Guga D. (1), Vyskočil M. (1)
Interná klinika SZU, Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a.s., Bratislava
11:30-11:45
49. Miera opakovanej hospitalizácie pacientov s cirhózou a jej rizikové faktory
Vrbová P., Lelkes J., Koller T.
1.interná klinika LFUK a UN Bratislava, Ružinovská 6, Slovenská republika
11:45-12:00
50. Primární hyperparatyreóza jako příčina akutní edematózní pankreatitidy s poruchou vědomí
Sirová M., Blaha V.
III. interní gerontometabolická klinika
UKONČENÍ A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ (Velká posluchárna)
 
2. června 2023 (PÁTEK)
08:30 – 10:15      REVMATOLOGIE – SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ) předsednictvo: Horák P., Dedinska I., Žurek M.
08:30-08:45
51. Difúzní kalcifikace sleziny jako vedlejší skiagrafický nález při koronarografii
Vácha J., Špaček M.
I.IKK FNOL
08:45-09:00
52. Diferenciálna diagnostika horúčky – jednoduchá záležitosť?
Michalová R. ml. (1), Horná S. (1), Jeseňák M. (2), Beláková G. (3), Makovický P. (1), Galajda P. (1), Mokáň M. st. (1)
(1) I.interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Slovensko, (2) Centrum pre periodické horúčky, Klinika detí a dorastu a Klinika pneumológie a ftizeológie Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Slovensko, (3) Reumatologická ambulancia Martin, MEDMAN s.r.o.
09:00-09:15
53. Multimorbidita u pacientů se systémovým lupusem erythematodem
Dudková M., Skácelová M., Horák P.
III. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
09:15-09:30
54. Kandidátní biomarkery ANCA asociovaných vaskulitid
Videman J., Skácelová M., Horák P., Skoumalová A.
III. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
09:30-09:45
55. Diferenciální diagnostika a terapie obrovskobuněčné arteriitidy – kazuistika
Kostelníková P., Skácelová M., Horák P.
III. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
09:45-10:00
56. Myositida asociovaná s plicním postižením u dospělé ženy
Ramík Z., Ožanová Š., Václavík J.
Fakultní nemocnice Ostrava – Interní a kardiologická klinika
10:00-10:15
57. Coxsackie virózy
Skoumalová A., Skácelová M., Horák P.
III. interní klinika – NRE, Fakultní nemocnice Olomouc
10:15 – 10:30      PŘESTÁVKA (15.min.)
10:30 – 12:00      VARIA – SEKCE 2 (Malá posluchárna LEVÁ) předsednictvo: Ščudla V., Samoš M., Orság J.
10:30-10:45
58. Keď ochorie policajt
Štěpán J., Krejčí K., Horák P.
III. Interní klinika FN Olomouc
10:45-11:00
59. Infekčná komplikácia u pacientky so syndrómom krehkosti
Nagy N., Cingel M., Samoš M., Bolek T., Jurica J., Krivuš J., Mokáň M.
I. Interná klinika UNM JLFUK
11:00-11:15
60. Syndrom post-intenzivní péče (PICS, Post-intensive care syndrome)
Pšenička O., Křížová J.
3.interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
11:15-11:30
61. NUT karcinom – kazuistika
Hnízdilová V.
1.interní klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
11:30-11:45
62. Prevalencia deficitu vitamínu D u hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 v Slovenskej republike signifikantne klesla počas trvania pandémie v priebehu rokov 2020 až 2022
Smaha J. (1), Jackuliak P. (1), Kužma M. (1), Max F. (2), Binkley N. (3), Payer J. (1)
(1) V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Slovenská republika, (2) Katedra farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika, (3) Department of Medicine, Geriatrics Faculty, Medical Sciences Center, University of Wisconsin, The United States of America
11:45-12:00
63. Mykotické aneurysma – kazuistika
Ševčovičová R., Faltýnek L., Halenka M., Klementa V., Kovářová D., Karásek D., Horák P.
III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc
UKONČENÍ A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ (Velká posluchárna)

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena v rámci postgraduálního vzdělávání 10 kredity.

PROGRAM ke stažení