Odborný program:

Bude rozčleněn do odborných sekcí odpovídajících zaměření přihlášených sdělení, registrovaným účastníkům bude zaslaný e-mailem předem. Všechna přihlášená sdělení budou přijata k přednáškové prezentaci.

Program bude zveřejněn po ukončení přihlášek k aktivní účasti.