Podmínky: Aktivní účast:
–    Lékaři/lékařky do věku 35 let včetně
–    Studenti/studentky lékařských fakult, zapojení do vědeckovýzkumné práce (SVOČ) v oborech vnitřního lékařství
Pasivní účast:
–    Bez omezení
Forma přednášky: 10 minut + 5 minut diskuze (vymezený čas je nepřekročitelný)
Kritéria hodnocení přednášky: originálnost a aktuálnost tématu
úroveň přednesu a dokumentace
dodržení časového limitu a pohotovost v diskuzi
Technické zabezpečení: počítač, dataprojektor, ozvučení, prezentér
Zajištění zpětného projektoru či zapojení vlastního notebooku není možné!
Podporovaná média: USB flashdisk / externí HDD
Tematické okruhy:            vnitřní lékařství včetně dílčích a navazujících oborů
Jednací jazyk: česky, slovensky, anglicky
Podmínky: Mladí lékaři do věku 35 let včetně
Studenti lékařských fakult, zapojení do vědeckovýzkumné práce (SVOČ) v oboru vnitřního lékařství (samostatná sekce)
Nejlepší sdělení budou odměněna cenami: Cena předsedy České internistické společnosti
Cena předsedy Slovenské internistické společnosti
Odborný program: Bude rozčleněn do odborných sekcí odpovídajících zaměření přihlášených sdělení.
Registrovaným účastníkům bude zaslán e-mailem předem.
Všechna přihlášená sdělení budou přijata k přednáškové prezentaci.

POKYNY PRO PREZENTACI PŘEDNÁŠKY

  • Sdělení pouze v programu Microsoft PowerPoint (soubory ppt, pptx, pps, ppsx).
  • Dodržujte vyhrazenou dobu na prezentaci sdělení (10 minut + 5 minut diskuze).
  • Předsednictvo jednotlivých odborných sekcí si vyhrazuje právo zkrátit / přerušit sdělení při překročení časového limitu.
  • S ohledem na následující přednášející budeme hlídat dodržení časového limitu, čas do konce přednášky uvidíte na časomíře.
  • Svou prezentaci přineste na USB zařízení dostatečnou dobu před začátkem vašeho bloku.
  • V případě, že součástí prezentace je videoklip, připravte si klip z prezentace současně i do adresáře, ze kterého se v prezentaci otevře, a dostavte se k technické obsluze ke zkoušce.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

  • Pro posun snímků prezentace (vpřed/vzad) bude k dispozici prezenter včetně laserového ukazovátka, případně vám ochotně pomůže technická obsluha, která je přítomna po celou dobu.
  • Po skončení sekce budou všechny prezentace smazány z našich počítačů a nebude umožněno jejich následné šíření bez souhlasu autora.