Prosíme o vyplnění registračního formuláře aktivní i pasivní účastníky.
Aktivní účastníky dále žádáme o přiložení abstrakt ZDE
.

Kontaktní údaje:

Vaše platná e-mailová schránka pro zaslání potvrzení o registraci.
Telefon, na kterém je možné vás kontaktovat

Adresa:

Název a adresa vašeho pracoviště

Doplňkový program:

Celkem za doplňkový program:


Rezervace ubytování

Počet nocí:

Kompletní cena celkem:


Typ platby:

(zvolený typ platby vyžaduje doplnění firemních informací povinných pro fakturaci, doplňte je prosím v tomto bloku (nebo výše změňte typ platby).
Firemní údaje povinné pro zvolený typ platby. Název firmy a IČO jsou pro firemní registrace povinné.)

Vyplněním osobních údajů na www.dnymladychinternistu.cz uděluje uživatel společnosti Solen, s.r.o., jako správci údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem fakturace, tvorby certifikátu a předání seznamu účastníků České lékařské komoře (z důvodu uplatnění kreditů v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů). Archivaci údajů pro tyto účely provede Solen, s.r.o., po dobu 5 let, resp. po dobu vyplývající se zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.